Op onderstaande links staan foto's van de activiteiten tot 2014

Een impressie van de speeltuin in beeld (foto's)

 

20/03
Algemene Ledenvergadering

15/05
opa-oma dag

06/11
Start knutselclub
2/11
Disco
11/01/2014
Buurt-nieuwjaarsborrel

13/01
Start knutselclub
29/2
Algemene Ledenvergadering

18/05
opa-oma dag

3/11
Disco

06/01/2013
Buurt-nieuwjaarsborrel

13/01
Start knutselclub
8/3
Algemene Ledenvergadering
05/11
Disco
13/01
Start knutselclub
1/3
Algemene Ledenvergadering
vanaf 16/04
DS Club
06/11
Disco
28/01
Start knutselclub
17/3
Algemene Ledenvergadering
20/3
MADD
vanaf 24/04
DS Club
20/06
Premiere
"Het Complot" Weerruijters
07/11
Disco
Knutselen

26/1 Carnavalsdisco

15/03 Paaskienen

31/08 Zomerpicknick

4/10 Afsluiting seizoen

4/10 Vrijwilligersavond

29/10 Kinderbingo

19/12 Kerstknutselen

20/12 Kerstkienen

4/1
Start knutselclub
10/2 
Afscheid glijbaan
17/2 
Carnavalsdisco
31/3 
Paaskienen

												
											
29/9 
Afsluiting seizoen
29/9 
Vrijwilligersavond
 6/10 
Kinderdisco
20/10 
Kinderbingo
28/11

Sinterklaas

12/12

Kerstknutselen

15/12

Kerstkienen

22/12

Kerstbrunch