Voorzitter / PR Ruud van der Lee 06-12609786
Secretaris Henny Rengers 06-29607208
Penningmeester / ledenadministratie: Bert van den Berg 06-22422320
bestuurslid vrijwilligerscoördinatie Corine Hendriksen 06-18452443
bestuurslid: Marjan van der Lee 0252 524229
bestuurslid: Miranda Keyzers 06-24830846