Aanmeldformulier Speeltuin Weerestein

Het Lidmaatschap bedraagt sinds 2012 € 25,- per gezin (betaling uitsluitend via incassomachtiging) ongeacht het aantal kinderen en wordt tot wederopzegging jaarlijks verlengd. Het contributiebedrag wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en op de internetsite gepubliceerd. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden voor 1 december.

U kunt ook het aanmeldformulier downloaden als PDF.

Voor het lidmaatschap gelden alle voorwaarden, rechten en reglementen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk reglement en de Statuten.

Uw naam
*
Adres
*
Postcode woonplaats
*
Telefoon
*
Email adres
*
ik ontvang ook graag de nieuwsbrief per e-mail ja nee
 
* verplicht veld

Naam kind (of kleinkind) t/m 12 jaar.
Voornaam Geboortedatum
jongen meisje
jongen meisje
jongen meisje
jongen meisje

De speeltuin kan alleen open als er voldoende toezicht is. wil je ook af-en-toe toezichthouden zodat je kind(eren) ook daadwerkelijk terecht kan (kunnen) ?
De openingstijden staan hier:
** Bij 1x per 1 of 2 weken toezichthouden krijg je een eigen sleutel.
Het rooster zal uiteraard in goed overleg worden opgesteld. meer informatie vind je hier
Ik kan toezichthouden 1x per week** 1x per twee weken**
op de dagen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Opmerkingen

De speeltuin heeft ook je hulp bij het bestuur, activiteiten en onderhoud nodig, wil je ook meehelpen de speeltuin draaiend te houden? Met jouw akkoord nemen wij dan contact met je op om af te stemmen wat de mogelijkheden zijn. Het is leuk, en je bent bijzonder welkom! meer informatie vind je hier
Ja, ik wil best helpen bij het bestuur onderhoud activiteiten schoonmaak
Opmerkingen

Ook als u geen lid wilt worden of actief mee kunt helpen maar de speeltuin wel een warm hart toedraagt kunt u ons steunen als sponsor:
Ik steun de speeltuin met een bedrag van € per jaar halfjaar
Bij een sponsorbedrag boven de € 75,- vermelden wij u graag als particulier of bedrijf (evt met logo) op onze website, heeft u daar bezwaar tegen? Sponsoring info
liever geen vermelding geen bezwaar
Opmerkingen

Betaalwijze:

 
Ik machtig de speeltuin €25,- van mijn rekeningnummer * af te schrijven. (Let aub op dat de bovenaan ingevulde naam hetzelfde is als die van de bankrekening) * (verplicht veld)
De contributie wordt rond de maand maart geïnd.