Overeenkomst zaalhuur Speeltuin Weerestein

 

o     De zaal van het speeltuingebouw kan uitsluitend gehuurd worden door, en in aanwezigheid van leden van de vereniging, van 18 jaar of ouder. 

o     De zaal kan gehuurd worden voor gezelschappen tot maximaal 60 personen. 

o    Tijdens de huur buiten opening van de speeltuin moet het bestemde blauwe bord "de speeltuin is gereserveerd voor een besloten feest" aan het hek zijn opgehangen.

o     Als de speeltuin tijdens huur open is zonder het hiervoor genoemde blauwe bord aan het hek, is het gebruik van alcohol in de speeltuin niet toegestaan.

o     De zaalhuur geldt uitsluitend voor de speeltuinzaal, keuken en sanitair. Er is, tenzij anders afgesproken met de beheerder, geen toegang tot de speeltuin zelf of gebruik van de speeltoestellen.

o     Indien de speeltuin gebruikt mag worden gelden daar de regels zoals op het speelregelbord vermeld staan. 

o     De zaal, keuken en sanitair worden na de huur weer schoon en gebruiksklaar opgeleverd. (tenzij dit is afgekocht) 

o     In het gehele clubgebouw geldt een wettelijk rookverbod volgens de tabakswet. 

o     Om beschadigingen te voorkomen, mag versiering alleen aan de daarvoor bestemde plafondhaken worden bevestigd. Geen plakband gebruiken ! 

o     Evt tijdens de huur beschadigde opstal of inventaris wordt door de huurder vervangen of vergoed. 

o     Verhuurder kan tot 1 week na einde huur nog schade constateren en verhalen op de huurder. 

o     Gebruik van eigen kook- of bak apparatuur alleen in overleg met de beheerder ivm mogelijk elektrische (over)belasting. 

o     Live muziek is nooit toegestaan. De huurder zal geen discotheken inhuren noch eigen audio-apparatuur gebruiken. 

o     De huurder draagt er zorg voor dat omwonenden geen overlast van bezoekers, afval of geluid ondervinden. 

o     Muziek mag niet buiten het gebouw of in de straat te horen zijn. Buiten dus geen muziek draaien.

o     Er mogen geen dieren in de speeltuin.

o     De huurder draagt zelf zorg voor het afvoeren van het eigen afval (mee terug nemen). 

o     De huurder stelt bij het ontvangen van de sleutel een bedrag van EUR 100,- borg. 

o     Bij terechte klachten van omwonenden of het niet nakomen van bovenstaande afspraken vervalt de EUR 100,- borg aan de verhuurder. 

o     De zaalhuurovereenkomst is pas definitief als het huurbedrag is voldaan, per bank of contant. 

o     Annulering van de zaalhuur kan kosteloos tot 4 weken tevoren, daarna brengen wij u daarvoor minimaal EUR 25,- in rekening. Bij annulering binnen twee weken vóór de huurdatum voldoet u het gehele huurbedrag.

o     Verhuurder kan een gemaakte reservering zonder opgaaf van reden te allen tijde annuleren.

o     In het gebouw en de speeltuin geldt permanent cameratoezicht.

 

Bij het huren van de zaal dient u akkoord the gaan met deze voorwaarden, een gedane boeking houdt in dat u hiermee instemt.