Historie

De speeltuinvereniging is in 1949 opgericht door
Voorzitter Gerard Pijnaker
Secretaris Cor Jansen
Penningmeester Gerrit Versteeg
En ook Piet Holleman.
In februari 1954 kreeg de vereniging koninklijke erkenning.


Na de oorlog werden in 1945 overal buurtverenigingen opgericht. Ook in de Hillegomse wijk Amerika en omstreken.
De meeste verenigingen verdwenen daarna weer als sneeuw voor de zon.
Omdat de wijk nogal kinderrijk was, werd er al gauw gedacht aan de oprichting van een speeltuin.
Voorzitter Pijnaker was voor de oorlog gemeenteraadslid, en voor hem was het mogelijk om na de oorlog via zijn contacten bij de gemeente een stuk grond te krijgen. Het zelfde stuk waar nu de speeltuin nog staat.
De financiering werd mogelijk gemaakt door de inkomsten van toneelgroep "De Amerikanen"

Piet Holleman, de fietsenmaker in de buurt, maakte veel speelmateriaal die toen met vereende krachten werden neergezet. En van toen af is de vereniging blijven bestaan.

In de afgelopen 54 jaar zijn er steeds vele, vele vrijwilligers actief geweest om de speeltuin op te bouwen, uit te breiden, te onderhouden en in stand te houden.

Er zijn teruglezend in de jaarboeken en verslagen ook veel dingen gebeurd. Er zijn verhalen bekend van mensen die elkaar er hebben ontmoet als spelend kind, in het clubgebouw zijn verloofd, getrouwd en nu na 25 jaar nog steeds in bijvoorbeeld de kaartclub of knutselclub actief zijn.

Er zijn ook vele bestuurders geweest in de afgelopen jaren, waarbij de inspanningen ook steeds zwaar leunden op steeds weer dezelfde mensen, en ook op steeds minder mensen waardoor ook in de verslagen steeds dezelfde problemen weer terugkeerden van te weinig mensen voor het bestuur, voor het onderhoud en voor de activiteiten. In 2004 dreigde de speeltuin hierdoor zelfs helemaal te moeten stoppen.

Eind dat jaar is er op initiatief van Ruud en Marjan van der Lee een geheel nieuw bestuur gevormd die de speeltuin nieuw leven heeft ingeblazen. De speeltuin bloeide weer op en er kwamen weer nieuwe activiteiten.

Renovatie

Behalve een nieuw bestuur, nieuwe activiteiten en veel nieuwe leden is er ook een groot projectplan gemaakt om de speeltuin te renoveren. Na een periode van plannen, inspraak, rekenen en vooral fondsenwerven kon de renovatie in juni 2007 beginnen.

Tot april 2008 is er door een klusteam elke zaterdag gewerkt om de speeltuin opnieuw in te richten.

Hierover is een aparte pagina.