hoofdpagina


Bijdragen gedoneerd door

Fonds 1818 € 10.000,-
Gemeente Hillegom € 35.100,-
Stichting Zonnige Jeugd € 3000,-
Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS) € 35.000,-
Stichting Boschuysen: € 5000,-
Fundatie van den Santheuvel Sobbe: € 1700,-
De J.C. Ruigrokstichting € 5000,-
Rabobank Bollenstreek € 5000,-
Cementbouw doneert 5 kuub beton tbv de renovatie.
Otte BV uit Lisse stelt 37m2 klinkers voor de skelterbaan beschikbaar.
HIG verkeerstechniek uit Reewijk stelt 2 echte verkeerslichten + 65m grondkabel voor de skelterbaan beschikbaar!
Aannemer KOESVELD & Zn stelt alle mogelijke materieel beschikbaar voor de renovatie

De speeltuin is weer open, het was een geweldige dag.
6 schommels komen in een cirkel en vormen het schommelplein
Een hele verzameling foto's van de diverse onderdelen en fasen
Ook voor de wat grotere kinderen komen er leuke speeltoestellen
Er komt een apart gedeelte voor de kleinere kinderen
Er wordt gewerkt aan het basketbalplein
De grote speelcombinatie wordt opgebouwd
En ook het eerste nieuwe speeltoesel is opgeleverd
We plaatsen een trampoline !
Op 10 februari 2007 is de "Oude Reus" samen met de familieschommel en de kleine glijbaan verwijderd. een spectaculair evenement met veel (media)aandacht. Dit was een belangrijke stap in de geschiedenis van Speeltuin Weerestein,

De hoogtefoto's zijn gemaakt door Telescon.nl, met dank.

[Hillegom.nu was erbij en maakte een
filmverslag glijbaan_hillegomnu.wmv ]

Voor een kunstproject maakte de van oorsprong Hillegomse kunstenares Danielle de Vree gebruik van de speeltuin. De speeltoestellen werden daarvoor in het donker uitgelicht wat hele mooie plaatjes opleverde.

Nog één keer schitterde de Oude Reus in sierlijkheid.

Radio west maakte een reportage voor het ochtendprogramma.
Hier de glijbaanreportage en de reacties

Ingenieursbureau OBB kreeg van de gemeente Hillegom de opdracht een speeltuinenbeleidsplan op te stellen. Met dit plan als basis zullen de speeltuinen al dan niet gerenoveerd worden. De gemeenteraad is er op 8 maart mee akkoord gegaan. Vanaf nu kunnen de fondsen definitief worden aangevraagd en gaan we na de zomer hopelijk van start.


januari 2007: Gemeente Hillegom heeft een tijdelijke voorziening besteld die de lege ruimte gedeeltelijk zal opvullen. Deze wordt 28/3/07 geplaatst.


8/11 2006: 10 februari 2007 zijn de glijbanen en de familieschommel afgebroken, het werd een waardig afscheid met veel media aandacht. Hiervoor is een speciale pagina.

de speeltuin ligt er nu kaal bij.


2/11 2006: Een amendement van Groen Links, VVD en partij WvAken om versneld een budget te reserveren om de Hillegomse speeltuinen te renoveren is in de gemeenteraad niet aangenomen. Dit komt er op neer dat pas op zn vroegst na de zomervakantie 2007 begonnen kan worden met de renovatie. Om in april 2007 toch met een veilige speeltuin open te kunnen heeft de gemeente toegezegd tijdelijk een of enkele speeltoestellen uit te lenen.


12/7 Deed het fonds 1818 een toezegging voor een bijdrage van € 10.000,- mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 1 daarvan is dat de gemeente Hillegom ook een bijdrage doet.


24/6 zijn er de verschillende aanpassingen gedaan, de 'gevaarlijke' paardjes zijn weggehaald, het hek voor de kleine schommel is verwijderd, en het speeltoestel 'acasia' is aangepast (lager dan 1.50m gemaakt).


17/6 heeft ingenieursbureau OBB met kinderspel.be een risicoanalyse gedaan, het resultaat is met de wethouder besproken.


Voor wie zich afvraagt of dit nu allemaal wel nodig is, hier een pagina over de speeltuin in nood.


Op de algemene ledenvergadering 2006 hebben de leden het mandaat verleend om de renovatie uit te voeren!

Er was een presentaie over de speeltuinactiviteiten en de renovatie. Deze is hier te downloaden (Powerpoint)


Het bestuur (Ruud en Marjan) is 11/03/06 bij IJreka, (Speeltoestellenfabrikant) op bezoek geweest om zelf de kwaliteit te beoordelen.


Het plan is ook getoetst met hulp van een aantal deskundigen.


Het plan, de ontwerpschets, alsmede de begroting zijn gereed. Het plan is door de algemene Ledenvergadering 2006 gooedgekeurd..

Voor de uiteindelijke realisatie zal nog veel gevergd worden, maar als het zover is... dan is Speeltuin Weerestein weer een leuke en veilige speelplek waar veel kinderen de tijd van hun leven zullen hebben!

Het renovatieplan ontwerpschets versie 5


Met het aanpassen van de toestellen die mogen blijven is inmiddels ook begonnen, maar het alleen vervangen van de afgekeurde toestellen is niet zinvol, de inrichting zal volledig moeten worden aangepast door ook de in het verleden verwijderde toestellen alsnog te vervangen en ook de opstelling van de toestellen te herzien om er zo een passend geheel van te maken.

Het bestuur is hier samen met een professionele ontwerper mee aan de slag gegaan, de ontwerpschets is gereed.


De eerste afgekeurde toestellen zijn reeds verwijderd, het meeste werk blijkt ondergronds te zitten in het verwijderen van de betonnen verankering.


De speeltuin is in 2005 geinspecteerd op veiligheid, doordat de eisen de laaste jaren enorm zijn aangescherpt voldoen veel toestellen niet meer. Deze moeten worden aangepast of vervangen.